Tu jesteś: Strona głównaRealizacje › Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Lubieszynie

Najnowsze realizacje

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Lubieszynie

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Lubieszynie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Lubieszyn.

Inwestycja realizowana w latach 1997/98
Inwestor: Gmina Dobra

Zadanie inwestycyjne polegało na zmodernizowaniu istniejącej oczyszczalni z zastosowaniem technologii typu "BIO-CLEAR" wraz z rozbudową oczyszczalni.

Wykonano sieć kanalizacyjną w m. Lubieszyn wraz z podłączeniem wszystkich obiektów do sieci kanalizacyjnej.

Wykonano na trasie rurociągów dwie przepompownie ścieków.